legalizacja pobytu​​

  • Z_zawody_ludzie.jpg


We shall support you in this way.


wspieramy

  • Karta pobytu
  • Rezydent UE
  • Obywatelstwo polskie

______________________________________


pomagamy

  • Rekrutacja pracowników
  • Doradztwo personalne
  • Tworzenie CV

_______________________________________


doradzamy

  • Uczelnie wyższe
  • Szkolnictwo zawodowe
  • Kursy języka polskiego

______________________________________


WELCOME TO POLAND

​​​​​​​

WSPIERAMY W ZAKRESIE FORMALNOPRAWNYM W PROCESIE LEGALIZACJI POBYTU, PRACY ORAZ EDUKACJI W POLSCE

Głównym zadaniem, które postawiliśmy przed sobą to - wsparcie cudzoziemców w procesie legalizacji pobytu w Polsce, któremu towarzyszy szereg formalności w administracji publicznej.  

Tworzymy optymalne rozwiązania dla klientów indywidualnych  uwzględniając ich plany w kwestii pobytu długo lub krótkoterminowego. Dla klientów biznesowych tworzymy specjalny pakiet usług dopasowany do strategii i cełów poszczególnych firm.

Oferując usługi w zakresie legalizacji pobytu, łączymy zapotrzebowania klientów biznesowych z potrzebami klientów indywidualnych, umożliwiając bezpośrednie nawiązanie relacji biznesowych. 

POBYT W POLSCE


EDUKACJA

Właściwy wybór ścieżki edukacyjnej jest podstawą do osiągania celów w sferze zawodowej.

Edukacja w Polsce - to optymalny wybór, zrównoważony system pomiędzy jakością a ceną.  Wynikiem edukacji w Polsce jest europejski dyplom, możliwość rozwoju zarówno w Polsce jak i Europie.  


PRACA

Sektor 'praca w Polsce' w ostatnich latach nabrał dynamicznego rozwoju. Rozwój obszaru pracy w Polsce został podyktowany globalnymi czynnikami ekonomicznymi. Wypośrodkowane, nadal krztałtujące się normy w sferze praca pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy. 


TURYSTYKA

Polska jako rozwojowy-inwestycyjny oraz przyrodniczo atrakcyjny kraj z szerokim wyborem usług hotelarskich. W skutek globalnych czynników ekonomicznych Polska stała się również powabnym krajem pod względem turystyki shopping'owej.  

ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI